Den äldre hästen – del 2

Ungefär en fjärdedel av våra hästar i Sverige är över 15 år, och omsorgen om den äldre hästen skiljer sig till viss del från den yngre. För att guida våra medlemmar rätt, arrangerade JumpClub och Equitop en klubbkväll i med temat ”den åldrande hästen”.

Anne Mörner, veterinär och marknadsansvarig på Equitop i Norden, höll en uppskattad presentation om vilka faktorer du som ryttare och hästägare behöver ta hänsyn till när hästen blir äldre. Den 1 feb publicerade vi de första 6 faktorerna, här följer de följande:

7. Kolik: Kolik är vanligare på äldre hästar och det kan bero på att hästen får sämre mag/tarmfunktion. Den äldre hästen blir också känsligare för parasiter och därför behöver man vara extra noga med att göra regelbundna maskkontroller.
– Det kan ibland vara svårt att bedöma hullet hos den äldre hästen och därför kan det vara bra att skaffa sig rutiner för att regelbundet kontrollera hullet till exempel genom att mäta bröstomfånget och se om det förminskas

När det gäller utfodring så är det bäst att utgå från regelbundna hälsokontroller och att undvika plötsliga förändringar i foderstaten. Äldre hästar kan också behöva mer lättuggat foder och ett foder med högre värden på protein och energi för att hålla sig i kondition.

8. Immunförsvaret: Immunförsvaret försämras med åren, och därför är det viktigt att fortsätta att vaccinera hästen även när den slutat tävla. Kom även ihåg att för exempelvis influensa kan en ovaccinerad häst i ett stall fungera som en effektiv smittspridare!

9. PPID/Cushing är en sjukdom som har uppmärksammats på senare år. Den kan uppstår hos hästar över tio år och beror på en tumör i hjärnan som ger en överproduktion av ett visst hormon. Symptomen är att hästarna blir långhåriga och trötta, att de dricker och urinerar mer vilket ger en våt box. Hästen får återkommande infektioner och ibland även fång (inflammation i lamellerna).

– PPID/Cushing upptäcks genom blodprov, och det finns medicin som ges dagligen resten av hästens liv. Forskningen har gått framåt på det här området under de senaste åren. 


10. Equine Metabolic Syndrome EMS
är jämförbart med ett förstadium till diabetes typ 2  med insulinresistens. detsamma som diabetes, och vanliga symptom är att hästen får fång, fettnacke, och att det är blött i boxen.
– Sjukdomen upptäcks genom blodprov och botas med sträng diet och motion. Hela bakgrunden till denna sjukdom är troligen ännu inte klarlagd men man vet att fetma är en viktig orsak. Det är inte  ovanligt att även aktiva sporthästar är överviktiga och det är viktigt att i tid åtgärda detta problem.

11. Tumörer: Tumörer i hud, ögon och testiklar är relativt ovanliga hos hästar. De oftast förekommande är vanligare bland äldre hästar. Hästar kan även få tumörer i inre organ, något som kan orsaka besvärliga och svårtolkade symtom.

12. Hälsokontroll: Det är lämpligt att göra en hälsokontroll två gånger per år inklusive tandkontroll, och årlig vaccination. Om misstanke föreligger kan man kontrollera avseende PPID/Cushing och/eller EMS..

13. Den sociala delen av ålderdomen: Äldre hästar kan snabbt tappa i rang, och anpassar sig inte så lätt till nya grupper och miljöer, och det är viktigt att vi respekterar detta i alla hantering av hästen.

Här fyllde Sylve på med sina erfarenheter:
– När du skaffar en häst så är det viktigt att ha koll på var den kommer ifrån. En häst som är bra uppfödd har oftast längre liv. Få hästar som kommer exempelvis från östländerna blir särskilt gamla, och det kan bero på att de har maskskador eller dåliga leder. I Sverige har vi en bra uppfödning.
– De flesta hästar har någon svaghet, och vissa saker behöver man hjälpa den med. Väldigt många hästar rids utifrån ryttarens behov och förutsättningar, istället för från hästens. Det är viktigt att ge hästen tid för både uppbyggnad/träning, tävling och återhämtning. Och att de får vara hästar och gå i hage, helst tillsammans med andra hästar. Det är oftast inget problem om man vänjer dem successivt. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *