Den äldre hästen – del 1

Ungefär en fjärdedel av våra hästar i Sverige är över 15 år, och omsorgen om den äldre hästen skiljer sig till viss del från den yngre. För att guida våra medlemmar rätt, arrangerade JumpClub och Equitop en klubbkväll i med temat ”den åldrande hästen”.

Anne Mörner, veterinär och marknadsansvarig på Equitop i Norden, höll en uppskattad presentation om vilka faktorer du som ryttare och hästägare behöver ta hänsyn till när hästen blir äldre.
– Det är viktigt att komma ihåg att ålder inte är en sjukdom, säger Anne. 15 år är gränsen för vad man räknar som en gammal häst, men det är väldigt individuellt. Ungefär en fjärdedel av våra hästar i Sverige är över 15 år.


Anne presenterade 13 faktorer som du behöver vara särskilt uppmärksam på – i den här första delen får du ta del av de sex första punkterna, i nästa del de sju kvarstående

1.   Tänderna: Tändernas tuggytor blir mer nedslitna och därför ska man vara försiktig med all slipning av tänderna. En del hästar får lösa tänder och då blir det risk för foderinpackning vilket ofta kan leda till att hästen utvecklar magsår. Skador på kindens insida är också vanliga.
– Var uppmärksam på om din häst äter långsamt, gnisslar tänder, luktar illa ur munnen eller om du ser hela foderdelar i träcken. Undersök hästens mun två gånger per år och anpassa betslingen till munnens kondition.

2.   Hovarna: Hovarna växer långsammare hos den äldre hästen, men var försiktig med att för den skull förlänga skoningsintervallen. Ibland kan man behöva hjälpa den lite stela hästen att rulla över lättare genom att korta tån.
– Många hästar har för långa tår. Eventuellt kan den äldre hästen behöva sulor. Kom ihåg att be hovslagaren titta på hästen i rörelse. Hovslagaren kan avläsa hästens hälsa genom att han eller hon ser om det har hänt något speciellt med hästen, som exempelvis att den visar tecken på fång

3.   Hårrem och hud: Hårremmen blir mattare och tunnare. Därför är det bra att vara extra uppmärksam på störningar i pälssättning eller fällning eftersom det kan vara tecken på sjukdom.

4. Skelett och leder: När hästen blir äldre blir den naturligt stelare och behöver värmas längre. Artros eller gikt är vanliga problem som orsakas av skador på ledbrosket i en eller flera leder.
 – Är hästen halt så ska den alltid undersökas av veterinär. Sen kan man hjälpa hästen genom olika typer av fodertillskott. Vid en akut ledinflammation gäller allmänt att ju tidigare en skada behandlas desto bättre prognos. Det är vanligt att äldre hästar får dubbelsidiga problem i sina framben. Var också uppmärksam på att dubbelsidiga smärtor kan kamouflera en hälta och kanske bara märkas som ett kortare steg

5. Muskulatur: Den äldre hästen bygger inte muskulatur lika bra som yngre hästar, och därför kan man överväga att ge extra fodertillskott för att understödja träningen eller för att hjälpa hästen efter en konvalescens.

6. Andningsorgan/luftvägar: Om en häst har kroniska luftvägsproblem kan dessa kvarstå eller förvärras med stigande ålder, ge därför hästen en god inomhusmiljö och mycket utevistelse.

 Läs gärna mer om Equitops produkter här >

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *