Med säker hand

LR_IMG_7655

Tack vare våra samarbetspartners kunde Eamon Hickey göra ett gästspel hos JumpClub i samband med tävlingarna Extra Allt den 12 maj. Det var ponnyryttarna och deras anhöriga som under söndagen fick möjlighet att lyssna på och ta del av irländarens goda råd när det gäller hantering av hästar.

Eamon är yngst av tre bröder varav den äldste, John, känns till av de flesta i hoppsvängen efter hans många år på landets tävlingsbanor. Mellanbrorsan är kvar på Irland och har till skillnad från de svenskstationerade bröderna Hickey – inte hästarna som levebröd. För Eamon var det mycket tävlingsridning till en början, men med tiden har det blivit allt mer fokus på inridning och problemlösning.

– Mitt system utvecklas hela tiden, men i grunden försöker jag hålla det enkelt. Jag börjar alltid mitt arbete med hästarna från marken, oavsett om det är en ung eller äldre häst, berättar Eamon.

Under dagen visade Eamon prov på hur han lär hästarna ett par ”gymnastikövningar”, som han sedan återkommer till och använder när helst han behöver bryta ett mönster och få hästen på andra tankar. Det handlar om att rygga, gå framåt och kliva åt sidan på ett avspänt sätt.

– Hästen ska exempelvis backa på ett sådant sätt där den jobbar med ryggen genom rörelsen. Att backa två steg, och gå fram två steg på kommando är mycket väl något du kan ägna en vecka åt att befästa. När hästen gör rätt berömmer jag. Det ser ganska lätt ut, men det kan vara nog så svårt att få hästen att rygga på rätt sätt och hitta den egna tajmingen i hjälpgivningen, förtydligar Eamon.

 

Att se hur lugnt och metodiskt Eamon jobbar med hästarna är en inspiration i sig och att försöka återge det i ord gör inte arbetet rättvisa. Men det finns detaljer som är värda att sätta på pränt. Ingredienser som spelar stor roll i konceptet och som Eamon tar upp vid flera tillfällen under dagen, bland annat:

LR_IMG_7646

1. Ha inte bråttom. Eamon nämner bland annat värdet av att träna lastning när man inte ska åka någonstans och viga tid åt att bara träna. 

LR_IMG_7686
LR_IMG_7742

3. Det finns inget nej. Istället för att säga ”nej” när hästen gör något tokigt, bryt mönstret genom att göra något som den kan istället. Som att backa. Kliva åt sidan. Gå framåt. De grundläggande gymnastikövningarna. Det gäller även när det kommer ett litet bakslag. Gå tillbaka till grunden och gör hästen trygg genom att göra övningar som den kan.

LR_IMG_7716

4. Hästen ska vara trygg. En viktig del i systemet handlar om att bygga upp ett förtroende mellan dig själv och hästen. Eamon menar att hästen måste lära sig acceptera att man rör vid den, håller i svansen, att det viftar etc… Det handlar egentligen om att i den mån det är möjligt, göra hästen väl förberedd för det oförutsägbara.  Inte minst för säkerhets skull. 

 

LR_IMG_7639

5. Använd hjälm! Bra skor. Bra grimskaft (Eamon själv föredrar ett westerngrimskaft som är längre än ett traditionellt, kortare än en longeringslina och dessutom gör man sig inte illa om hästen drar linan ur händerna på en). Säkerheten är väldigt viktig – slarva inte med den. Var även rädd om hästens mun, och använd därför grimskaft och kedja när du börjar jobba hästen från marken. 

I den dagliga hanteringen läggs grunden för kommunikationen med hästen. Ta fasta på det så får du garanterat en både säkrare och roligare stund i stallet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *