Träna bort osäkerheten

Att träna upp sin känsla i ridningen genom att jobba hästen mycket över bommar på marken är ett bra sätt att komma vidare för den som har blivit osäker i sin hoppning.
Att träna upp sin känsla i ridningen genom att jobba hästen mycket över bommar på marken är ett bra sätt att komma vidare för den som har blivit osäker i sin hoppning (något som ryttaren på bilden inte har problem med).

En hoppryttare som är rädd för att hoppa är ett inte helt ovanligt problem. Sylve och Lotta berättar vad du kan träna på för att övervinna din eventuella rädsla.

Att vilja hoppa, men inte riktigt våga, är förstås jobbigt för en ryttare som inget hellre vill än att vara med och tävla och träna. Det går att träna bort sin hopprädsla, men det kan ta tid och kräver att man som ryttare utrustar sig med ett stort mått tålamod.

De vanligaste orsakerna till att man som ryttare blir rädd är att man hoppar för högt för tidigt, eller att man ramlar av och slår sig.

Det finns många exempel på ryttare som haft framgångar i lägre klasser och blivit lite ”fartblinda”, och sedan både ridit högre och snabbare än vad de egentligen haft förmåga till. Det här kan fungera ett tag. Men till slut blir ridningen för okontrollerad inne på banan, risken är större för att man tar ett felaktigt beslut och att något händer. Ibland slutar det med att hästen börjar vägra och ryttaren tappar sitt stora självförtroende, ibland kan övermodigheten göra att ekipaget går omkull med risk för skador.

Att vara rädd för hoppning efter en olycka kan kräva mycket jobb och stort tålamod. Problemet är att om du är rädd och spänd, så är det dels lättare att ramla av och dels större risk att göra sig illa. Därför handlar det om att börja om och bit för bit hitta tillbaka till säkerheten och den rätta känslan i ridningen.

– Du behöver hitta glädjen i att hoppa och bestämma dig för om du verkligen vill komma tillbaka. Ibland måste man vara tuff mot sig själv och inse att man kanske mår bättre och har roligare om man inte rider på samma nivå som tidigare, utan nöjer sig med att tävla i lite lägre klasser, förklarar Sylve.

Hitta rätt häst
En viktig faktor är att du har en häst som du verkligen litar på och som kan hjälpa dig även om det inte alltid blir helt rätt om du ska hitta tillbaka till ett bra självförtroende.

Oavsett om orsaken är att du har haft för bråttom och avancerat upp för högt i klasserna innan du och hästen var riktigt färdiga för det, eller om du är rädd på grund av en olycka, gäller det att backa tillbaka. Rädslan handlar ofta om att man inte ”ser” några avstånd och känner sig väldigt osäker på när hästen ska hoppa av. Det är lätt att börja tänka negativa tankar om hur det INTE får bli när man rider an mot hindret, vilket skapar ännu större osäkerhet.

Vanliga fel blir att ryttaren ofta använder handen mycket mot hindret och bromsar hästen – vilket lätt gör hästen osäker och ekipaget kan hamna i en negativ spiral där ryttaren och hästen börjar misstro varandra.

En del av lösningen på problemet är att bli bättre på grunderna i ridningen. Du som ryttare måste känna att du kan kontrollera din häst och få den att arbeta på ett sätt som gör att den är lydig, även i samband med hinder. Du måste jobba din häst så att du både kan korta och länga galoppsprången med kontroll och för din sits, inte bara gasa och bromsa för skänkel och hand.

Med kontroll på galoppen är det betydligt enklare att lära sig känna distansen mot hindret. Många ryttare fokuserar för mycket på att de måste se distansen och letar avstånd med blick och hand. Har du en bra, rytmisk galopp som du kan kontrollera och påverka, är det mycket lättare för dig att känna hur du ska agera fram till hindret för att avsprånget ska bli så bra som möjligt.

Jobba mycket med bommar och serier
Att beskriva känslor i ord är inte lätt, här behöver du träna mycket för att själv hitta vad som menas. Ett bra sätt är att använda sig av cavalettibockar och bommar på marken. De här ska du galoppera över, både på volt och rakt spår, och hela tiden arbeta på att få hästen att galoppera så rytmiskt som möjligt både före, över och efter bommarna. Fördelen med den här typen av arbete är att det dels inte gör någonting om du skulle missa, dels att det inte blir slitsamt för hästen på så sätt att den inte behöver hoppa en massa hinder. Genom att jobba mycket med galoppen på det här viset kommer du att förbättra din känsla för hur du ska rida för att komma rätt till hindret.

Att arbeta mycket med serier, gärna där du börjar i trav, är bra övningar för den som känner sig osäker. Här kan du fokusera mer på känslan i språnget och att du faktiskt kan och vågar, i stället för att leta efter avstånd och vara orolig för att komma fel till hindret. I serier kan du också tänja lite på din övre ”höjdgräns” och ibland hoppa lite högre eftersom du vet att hästen kommer till en bra avsprångspunkt. Att använda sig av hjälphinder, galoppbommar och så vidare är andra bra saker att ta till när du tränar upp dig för att bli modigare och hitta ett bättre självförtroende.

– En gemensam nämnare för många med dåligt självförtroende och stor osäkerhet/rädsla i hoppningen är att de målar upp bilder av hur det inte ska vara. Du kommer aldrig vidare om du enbart tänker på vilka fel du inte får göra, i stället för att fokusera på hur du ska göra rätt, menar Lotta.

Här gäller det att skaffa sig självinsikt. Är du en ryttare som fokuserar på det negativa måste du försöka ändra på din attityd. Tänk på att det bara är du som kan bestämma om du vill tänka rätt eller fel. Däremot är det bra om du kan träna tillsammans med duktiga ryttare som kan inspirera dig och att du tittar på ryttare som du tycker är duktiga och hittar bra förebilder för din egen ridning.

En ryttare som känner sig säker på sin uppgift, som litar både på sig själv och sin häst och som vet att den har tränat bra på de saker den ställs inför på tävling, känner väldigt sällan rädsla inför hoppningen. Och kom ihåg att självförtroende tar lång tid att bygga upp, både hos häst och ryttare, och går snabbt att rasera.

4 tips för att övervinna sin rädsla
1. Ta hjälp av en tränare som du känner förtroende för och som kan hjälpa dig att bygga upp din självkänsla.
2. Ha inte för bråttom. Självförtroende tar lång tid att bygga upp, och att tro på att du och din häst kan är viktigt för att våga.
3. Det är viktigt att ha rätt häst. Heta, känsliga hästar är sällan lämpliga om man är osäker och rädd.
4. Lär dig att tänka på hur det blir när du gör rätt i stället för tvärt om. Skaffa dig inspiration och bra förebilder.

Det här hopptipset har tidigare publicerats i Tidningen Ridsport.