Unghästar

Träning av treåringar

Hur långt bör den unga hästen ha kommit i sin utbildning, och vad är viktigt att tänka på vid inhoppning av unghästar? Följ med hem /../