OS 2016

Viktigare än OS-medaljen

Trodde ni att OS bara var en tävling där det gällde att springa snabbast, hoppa bäst eller på annat sätt utföra en stark, idrottslig prestation /../

Sylves OS-äventyr i bilder

Sylve är hemma från OS och kan med lite perspektiv se tillbaka på ett mästerskap som höll högsta klass – och som fick den perfekta /../

OS kan börja

Nu börjar det på allvar. I dag flyger Sylve och övriga ledare till Rio och på söndag lastas hopphästarna på flygplanet för att komma till /../

Utropstecken i Rom

Efter en något stormig period där fokus inte riktigt har legat på höstens OS är Sylve tillbaka på banan igen och förberedelserna är i full /../

Fina framgångar i Paris

Sylve fortsätter att spana på sina tänkbara OS-ekipage. Den gångna helgen var han i Paris och tittade på tre av ryttarna i truppen. Så här /../

Ryttarkoll i Europa och USA

Sylve har varit iväg och tittat till sina tilltänkta OS-ekipage. Bland annat har resor till Spanien och USA klarats av. – Alex har ju visat /../

Sylve kollar OS-ekipage

– Titta själva och se vad ni tycker, uppmanar Sylve och hänvisar till filmen som du ser här nedanför. Den är på Henrik von Eckermann /../