PPID eller Chusings syndrom hos häst

De senaste åren har man i hästvärlden uppmärksammat en hästsjukdom som har en hormonell bakgrund, PPID eller Chusings syndrom. PPID är en förkortning för en sjukdom i hästens hypofys.

Hypofysen är en liten körtel som är placerad i den nedersta delen av hjärnan, och den spelar en mycket viktig roll i den hormonella styrningen av hästens kropp. Hos hästar med PPID fungerar inte den normala hormonproduktionen korrekt på grund av att hypofysen saknar ämnet dopamin. Dopamin nedregulerar frisättningen och produktionen av flera överordnade hormoner i hypofysen. När hästen inte har nog med dopamin kan frisättningen av de överordnade hormonerna löpa fritt.

Prevalens
Alla hästar kan drabbas av PPID men det är en sjukdom som är vanligare hos de äldre hästarna, från 15 års ålder. Dock behöver det inte bara vara äldre, även hästar i sjuårsåldern har blivit diagnosticerade med PPID.

Flera undersökningar från Skandinavien, USA och Australien har visat att mer än var femte häst över 15 år har PPID. Dock visar en undersökning från Danmark att 1 av 100 hästar med PPID blir diagnosticerade.

Symptom

Ponny som drabbats av PPID.
Ponny som drabbats av PPID. Foto: Boehringer-Ingelheim

De tidiga symptomen omfattar nedsatt prestation, trötthet, utebliven eller delvis utebliven fällning på våren, ändringar i pälsens färg och längd (hypertrikos), ändring i kroppsform (svag rygg och hängbuk), regionala fettansamlingar (över ögonen, bak vid skuldran och vid korset), viktnedgång och fång.

I de senare stadierna blir några av dessa symptom mera framträdande. Den årstidsbetingade fällningen kan försvinna helt, det kan komma många oförklarliga infektioner på grund av sviktande immunförsvar och hästen kan dricka och kissa mycket. PPID-hästar kan också svettas mycket, tappa sin muskulatur och få ett hängbuksutseende. Vissa ston kan också få svårt att bli dräktiga.

Diagnostik
Om din häst visar symptom på PPID ska du kontakta din veterinär. Veterinären kan med hjälp av ett enkelt blodprov, som skickas till ett laboratorium, diagnosticera om din häst har PPID eller inte. Provet mäter ACTH-nivån i blodet. ACTH är ett av de överordnade hormonerna som stiger i samband med PPID. Det kan också vara en god idé att mäta insulinnivån i blodet på en fastande häst. Insulin är en god indikator på om det finns en akut risk för fång.

Behandling

Samma ponny efter behandling.
Samma ponny efter behandling. Foto: Boehringer-Ingelheim

PPID kan behandlas, men det är en kronisk sjukdom som aldrig går att bota. Behandlingen består av daglig tillförsel (oralt genom munnen) av ett läkemedel som har samma verkningsmekanismen som dopamin. Behandlingen är livslång, men har god effekt hos de flesta hästarna. Det hjälper också din äldre häst att få tillbaka livsglädjen i många år framöver.

Tidig diagnos och behandling är det bästa sättet att undgå utvecklingen av PPID. Och det har en betydelse för prognosen. Det är en god idé att ha regelmässig kontakt med veterinären, då dosen av läkemedlet kan justeras över tid.

När ska man behandla en PPID-häst?
Många av symptomen på PPID kan man styra med hjälp av optimerad klippning, utfodring och andra förebyggande sätt såsom vaccination och kontroll av inälvsparasiter. Andra symptom som trötthet och fång kan vara svårare att ta kontroll över. Kan man genom behandling minska risken för fång skonar man hästen från onödig smärta, och samtidigt sparar man omkostnaderna som en fångbehandling kan resultera i.

Vad kan man förvänta sig av behandling?
Effekten av behandling beror på vilka symptom hästen har när den börjar behandlas. Det första ägaren som regel märker efter behandling är att hästen får ett bättre allmäntillstånd; den är friskare och har mer glädje i livet. Här ska man i vissa fall passa ponnyer som har varit mycket slöa och trötta om barn rider dem, plötsligt får de mer energi.

Om hästen tidigare har druckit och kissat mycket normaliseras detta vanligtvis. På längre sikt (1-12 månader) kommer hästen att få ökad muskelmassa, mindre hängbuk, färre eller mindre uttalade episoder av fång och en reducerad risk för infektioner.

Hur ska jag fodra en häst med PPID?
Man ska välja en utfodringsstrategi med lågt glukemisk respons. Glukemisk respons svarar till hur hög nivå av glukos och insulin som fodret ger i blodet. Denna respons korrelerar starkt med innehållet av socker och stärkelse i fodret. Dessa hästar ska därför utfodras med en diet som har lägre stärkelseinnehåll, och ett högre innehåll av fiber och fett.

Bra foderämnen till PPID-hästar är kvalitetshö (1,5 kg/100 kg kroppsvikt) med ett innehåll av vattenupplösliga sockerarter på under 10 procent. Man kan också ge hästarna olja (om det är ett krav för att hålla vikten), proteiner, vitaminer och mineralet i en form av balanserad blandning.

Källor: Boehringer Ingelheim Vetmedica, Dyrlægens guide til PPID
Cushing eller PPID, Nanna Luthersson, Ridehesten 10/2012