Ny webb hjälper äldre hästar

Med den nya webbplatsen Långt Hästliv vill Boehringer Ingelheim Vetmedica hjälpa äldre hästar.
Med den nya webbplatsen Långt Hästliv vill Boehringer Ingelheim Vetmedica hjälpa äldre hästar.

När hästen blir gammal har den till viss del andra behov och kan drabbas av åldersrelaterade problem. För att hjälpa hästar – och hästägare – har webbplatsen Långt Hästliv precis lanserats.

LangtHastLiv.se ägs och drivs av JumpClubs samarbetspartner Boehringer Ingelheim Vetmedica, ett av världens största läkemedelsföretag som arbetar med forskning och utveckling av läkemedel och näringstillskott för djur.

På LangtHastLiv.se finns information om vård, omsorg, utbildning, utfodring och sjukdomar med den äldre hästens behov som huvudfokus.

På webben finns sjukdomar som fång, PPID (en metabolisk störning som ofta förväxlas med att hästen ”bara” blivit gammal), EMS, som närmast kan liknas vid diabetes hos människor och artros utförligt beskrivna. Här berättas om vad sjukdomarna innebär, vilka symptom hästen visar upp och hur den kan behandlas för att få ett betydligt bättre liv.

Dessutom finns ett webbaserat verktyg som gör att du kan få hjälp att testa din häst om den har PPID (även kallat cushing). Genom att ta bilder på din häst och svara på ett antal frågor kan du få kontakt med en veterinär i ditt närområde som kan hjälpa dig att ställa en eventuell diagnos på din häst – och sedan få hjälp med behandling.

Webbplatsen innehåller också berättelser om hästar som varit sjuka och fått rätt behandling samt tränings- vård-, och fodertips som är användbara på alla hästar.

Besök LangtHastLiv.se här.