Medfinansiering av Jordbruksverket

Tack vare stödet från Europeiska jordbruksfonden för lantbruksutveckling har vi kunnat bygga en fibersand bana med bevattningssystemet sk ”ebb och flod”.

Systemet tar tillvara på dagvatten från taken, besparing av vatten åtgången är upptill 80%.
Med tanke på den vattenbrist som ofta är på Gotland är detta ett mycket bra sätt att spara på värdefullt dricksvatten.

En bana med ett skonsamt underlag för hästarna och långsiktigt hållbart den första i sitt slag på Gotland.
Bidraget har även medfört aktiv kunnat utveckla logistiken med parkering och bra tillgänglighet med nya tillfartsvägar, service faciliteter.

Tack vara den nya allvädersbanan kan vi genom föra många nya träningstillfällen och tävlingar på ön, som tex ”Gotlands Summer Tour”.