Håll hästen frisk

Att noga undersöka sin häst varje dag är en viktig bit för att upptäcka eventuella begynnande skador i tid.

Lär dig lyssna på din häst, och var extra uppmärksam på hur hästen mår när den kommer till ett nytt stall. På så sätt kan du undvika många av de ridrelaterade skador som drabbar hästar.
– Är du ödmjuk och lyhörd mot din häst har du större chans att upptäcka eventuella skador i tid och därmed minskar risken för att de blir allvarliga, förklarar Björn Sandgren, veterinär på Sveland Djurförsäkringar.

Sveland

– Jag tror att det beror på att vi kan mer om det området på hästen i dag. Vi har bättre kunskap och bättre tekniska möjligheter att undersöka nacke, hals och rygg och därför hittar man också fler problem där, förklarar Björn.

Just ingrepp i ryggen är kostsamma för försäkringsbolagen och därför är man väldigt försiktig med att godkänna hästar som har förändringar på röntgenbilderna.

– Där kan ägaren ibland bli lite frustrerad när deras veterinär säger att röntgenfynden troligen inte har någon betydelse men vi tvingas sätta reservation på den typen av skador i försäkringen då eventuella framtida kostnader för sådana ingrepp är betydande, förklarar Björn.

Ett kritiskt moment är när hästen byter ägare. Med allting nytt, miljö, underlag, ryttare, sadel, tränare och så vidare, ökar risken för att hästen efter ett tag kanske inte fungerar exakt som ryttaren har tänkt sig.

– Det finns många faktorer som gör att hästen kanske inte fungerar som man har tänkt. En annan typ av ridning kanske gör att en gammal utläkt skada gör sig påmind igen efter ett tag. Men det behöver dock inte alltid vara en skada utan det kan vara att häst och ryttare inte kommer överens från början, menar Björn, och fortsätter;

– Ryttarna kan därför behöva ha en större förståelse för att det finns andra orsaker till att hästen inte fungerar från början än att det handlar om en skada och inte kasta sig iväg till veterinären direkt.

Försäkringsbolaget är lite extra försiktiga när hästen kommer till en ny miljö, det är också därför det ofta finns en viss karenstid innan försäkringen börjar gälla om man har köpt en ny häst.

För att minska risken för skador som blir långvariga och kräver mycket behandling gäller det att upptäcka problemen i tid. Björn Sandgren konstaterar att det väldigt mycket handlar om att lära känna sin häst.

– Man måste titta på de små signalerna och stanna i tid när det inte känns rätt. Kalla det hästkunskap eller horsemanship, men det är så otroligt viktigt att lära sig hur hästen fungerar, att ha koll på hur ben, leder, muskelfästen, rygg och nacke känns på hästen.

– Det här är en sak som skiljer de duktiga från de som är mindre duktiga och en del ryttare lär sig aldrig känna hästen ordentligt och är inte tillräckligt lyhörd för de signaler hästen ger, konstaterar Björn.

Många anlitar en veterinär för att kolla hästens hälsotillstånd efter till exempel en tuff tävlings/träningsperiod. Det tycker Björn är bra. Däremot påpekar han vikten av att ryttaren/hästägaren måste ta sitt ansvar för eventuella behandlingar.

– Här ser vi tyvärr ibland ryttare som bryter mot djurskyddsreglerna genom att behandla sina hästar och sedan innan karenstiden har gått ut börja tävla dem igen. Behandlas hästen med kortison i en led är det alltid 28 dagars karens, och det betyder också att den inte får träna normalt inom den perioden. En ledinjektion är det alltid minst 14 dagars karens på. Kan vara mer beroende på preparat den behandlas med.

Björn berättar att veterinären inte har någon skyldighet att upplysa vilka karenstider som gäller, även om de allra flesta ändå gör det. Det är alltid hästägaren som är ansvarig för vad hästen behandlas med och hur lång tid som måste gå mellan behandling och träning/tävling.

– Vi ser att en del försäkringstagare använder försäkringen ganska mycket, medan andra inte alls gör det. Däremot kan man inte säga att den ena gruppen rider sina hästar sämre än den andra, eller tvärt om. En del vilar hellre sina hästar, medan andra behandlar, konstaterar Björn.

Återigen efterfrågar Björn kunskap hos hästägaren. Att vara intresserad, nyfiken och även till viss del ifrågasättande. Att behandla leder hos en häst är alltid förknippat med en viss risk, en risk som hästägaren måste ha med i bakhuvudet.

– En häst som har många småproblem kanske inte ska behandlas i åtta leder, funderar Björn.

– Och man måste komma ihåg att försäkringsbolaget ersätter bara vård av skador och inte förebyggande behandling. Det här gäller också om det uppstår komplikationer i samband med behandlingen, förklarar Björn.

Alternativa behandlingar av hästar är relativt vanligt, men även här efterfrågar Björn kunskap hos hästägaren.

– Det har alltid funnits olika trender inom alternativbehandling och här gäller det att lyssna och vara kritisk. Grundprincipen är väl egentligen att så länge något inte gör skada, kan det vara till nytta för hästen. Däremot ska man dra öronen åt sig om den man anlitar sticker nålar och injicerar preparat i hästen. Att injicera något är olagligt om du inte är veterinär, avslutar Björn.