Förbättra hästens hoppteknik

Travhoppning och serier är något som stärker hästen och också förbättrar tekniken.
Travhoppning och serier är något som stärker hästen och också förbättrar tekniken.

Kan man förbättra hästens hoppteknik, och hur gör man i så fall? Sylve och Lotta förklarar vad som är viktigast för att få hästen att hoppa på bästa sätt.

– Det går absolut att träna upp hästens teknik och få den att hoppa bättre språng. Men det är i första hand hur väl hästen är riden och tränad för uppgiften som avgör hur den också hoppar, menar Sylve.

Det finns många likheter mellan hur hästen hoppar och hur den är att rida på marken. Om hästen är låst och inte genomriden i markarbetet kommer den också att hoppa låst och spänt. Den är helt enkelt inte lösgjord nog för att kunna använda sin teknik på bästa sätt. En häst som mjukt tar lika mycket stöd på båda tyglarna, som går fram för hjälperna och som arbetar med hela sin kropp kommer också att kunna hoppa mjukt och avspänt.

Därför behöver du börja med att göra en analys av hur din häst är och hur den beter sig både i markarbetet och över hinder. Hoppar den med spänd rygg? Kniper den med bakbenen? Har den svårt att få upp sina framben?

För att en häst ska kunna hoppa så bra som möjligt måste markarbetet gå ut på att få hästen att bli lika stark i båda sidorna. Den ska söka lika mycket stöd på båda tyglarna och kunna gå helt rak där fram- och bakben följer samma spår.

– Ett vanligt problem är att man arbetar för mycket med den sidan som ryttaren tycker att hästen känns stel (stark) i, i stället för att stärka den svaga (mjuka) sidan, konstaterar Lotta.

Hästen som jobbar på rätt sätt, där kraften kommer från bakbenen och där ryttaren har ett jämnt stöd i handen, kommer också att sänka huvud och hals när ryttaren mjuknar i handen mot hindret. Det här är en förutsättning för att hästen ska hoppa på rätt sätt och använda kroppen i hoppningen, något som också ger ett bra språng.

Hästen måste vara rätt tränad och stark nog för att hoppa optimalt. Sedan har alla hästar inte den perfekta tekniken, men det handlar om att ge hästen förutsättningar att hoppa så bra som den kan.

Aveln av moderna sporthästar har utvecklats mycket och vi har i dag hästar som är naturligt spänstiga, känsliga – vill inte slå i bommarna – och som regel har en bra grundteknik som unghästar. En förutsättning för att hästen ska kunna hoppa bra tekniskt är också att den har en bra framåtbjudning.

Vänta med ”teknikträning”
Från början måste du rida unghästen i den galopp som den orkar hålla, det gäller även när du rider på hinder. Det är därför viktigt att kunna känna rytmen och understödja den unga hästen framåt när den börjar hoppa. Däremot är det inte utvecklande för unghästen om du letar avstånd bakåt och kortar galoppen mer än hästen klarar av.

Därför är det viktigt att inte börja med ”teknikträning” av den allt för unga hästen. Tidigast på hösten som femåringar, under förutsättning att de har tränats regelbundet och målmedvetet under en längre tid, kan man börja slipa mer på hästens teknik. Innan dess gäller det mer att bygga upp styrkan, både i hoppningen och i markarbetet.

För att utveckla hästens teknik gäller det att den lär sig att göra rätt, och inte provocera fram fel. Ryttare och tränare bör därför hela tiden utvärdera hur hästen hoppar olika hinder. Många yngre hästar hoppar ofta bättre på oxrar och blir inte lika imponerade av rättuppstående.
Det är därför bra att alltid träna med markbommar som helst ligger 1-2 decimeter framför hindret för att uppmuntra hästen till bra hoppning.

– Men kom ihåg att ryttarens uppgift är att presentera hindret för hästen så bra som möjligt. Sedan är det hästens jobb att hoppa hindret felfritt, konstaterar Sylve.

Hästar som är lite sega i hoppningen och som inte riktigt tar i, är ofta inte starka nog. Sådana hästar utvecklas bra av mycket travhoppning. Då kan ekipaget komma mot hindret i ett långsammare tempo och ryttaren har lättare att understödja den framåt i språnget för att få ett bättre avstamp.

Även gymnastikserier, med studs eller ett galoppsprång mellan är bra träning – både för styrka och teknik. Kom dock ihåg att inte försvåra avstånden för den unga hästen eftersom serier i början av utbildningen i första hand ska användas för att vänja den vid att hoppa fler hinder i rad. Serier är dessutom bra för att träna unghästens koordination – något som också har betydelse för att hästen ska förbättra sin hoppteknik.

Fyra saker för att förbättra hästens teknik:
• Träna alltid med något utdragen marklinje. Extra viktigt på hästar som har svårt att hinna få upp sina framben i språnget.
• Träna mer på stigsprång om du har en häst som inte riktigt vill öppna upp med bakbenen i språnget.
• Hoppa inte för högt om du har en häst som hoppar spänt och inte riktigt bjuder, eller om den hoppar allt för högt över hindret.
• Travhoppning är bra träning för att förbättra hästens avstamp och om den inte riktigt vill ta i.

Texten har tidigare publicerats i Tidningen Ridsport under 2013.